Pruga Golubinci - Ruma

Pruga Golubinci - Ruma

Rekonstrukcija međunarodne pruge na koridoru X, deonica Golubinci – Ruma, dužine 17.889m. Ovim projektom modernizovana je građevinska i elektrotehnička infrastruktura po desnom koloseku između stanica Golubinci i Ruma, uključujući i tri koloseka sa pripadajućim skretnicama u stanici Putinci. Takođe, rekonstruisana su i četiri putna prelaza između Golubinaca i Rume.

Pruga5 300Pruga4 1000

Pruga2 300

Date

19 februar 2018

Tags

Koridor X

Search