sremput betonska baza2

Preduzeće AD „Sremput“, pored asfaltne poseduje i betonsku bazu, koja se nalazi nadomak Rume, i zadovoljava sve domaće i evropske standarde za očuvanje eko-sistema. Za sve sirovine koje se koriste u proizvodnji (kameni agregati, bitumen, cement) AD "Sremput" poseduje ateste proizvođača istih. Rezultate ispitivanja u okviru sopstvene laboratorije, potvrđuje Institut za puteve AD, Centar za puteve Vojvodine Novi Sad, kao i nadzorni organi koji vrše kontrolu ugrađenih proizvoda i izvedenih radova.

AD "Sremput" Ruma ima betonsku bazu kapaciteta do 18 m3/h.

sremput betonska baza3

sremput betonska baza

Search