Pruga - koridor X

Pruga - koridor X

Pruga4 1000Rekonstrukcija međunarodne pruge na koridoru X, deonica Golubinci – Ruma, dužine 17.889 m. Ovim projektom modernizovana je građevinska i elektrotehnička infrastruktura po desnom koloseku između stanica Golubinci i Ruma, uključujući i tri koloseka sa pripadajućim skretnicama u stanici Putinci. Takođe, rekonstruisana su i četiri putna prelaza između Golubinaca i Rume.

Date

14 februar 2018

Tags

Koridor X

Search