Portfolio

Iskop kanala dužine 3000m oko sela Grabovica

Iskop rasteretnog kanala sa pratećim objektima u dužini od 3000 m za zaštitu sela Grabovica, koje je poplavljeno u majskim poplavama 2014. godine. U okviru ovih radova izgrađeno je i sedam mostova na kanalu. Realizacijom ovog projekta kladovsko selo Grabovica zaštićeno je od udara podzemnih i bujičnih voda, koje su do sada ugrožavale domaćinstva. Takođe, izgrađeni mostovi su omogućili građanima bezbednu komunikaciju i dobru saobraćajnu povezanost.

gr1gr2gr3

Date

19 February 2018

Tags

Nadvožnjaci, Kanali

Search