Preduzeće AD „Sremput“ pored betonske, poseduje i asfaltnu bazu, koja se nalazi nadomak Rume, i zadovoljava sve domaće i evropske standarde za očuvanje eko-sistema. Za sve sirovine koje se koriste u proizvodnji (kameni agregati, bitumen, cement) AD "Sremput" poseduje ateste proizvođača istih. Rezultate ispitivanja u okviru sopstvene laboratorije, potvrđuje Institut za puteve AD, Centar za puteve Vojvodine Novi Sad, kao i nadzorni organi koji vrše kontrolu ugrađenih proizvoda i izvedenih radova.

Preduzeće ima jednu asfaltnu bazu WIBAU, kapaciteta 120 tona/čas koja proizvodi sve vrste asfaltnih mešavina.

Asfaltna baza 2

Asfaltna baza 1

©2018 AD Sremput Ruma . Sva prava zaštićena.

Search