AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

 

Nekoliko snimaka iz bogate istorije preduzeća

                 

Valjak na parni pogon                                          Asfaltna baza

Raskrsnica puteva E-70 Beograd-Zagreb i M-21  Ruma-Šabac

Raskrsnica puteva E-70 Beograd-Zagreb i M-21 Ruma-Šabac

Sanacija i izgradnja jedne trake auto-puta

E-75 Beograd - Novi Sad 2003. god.

dužine 5.5 km

Propust na putu R-103 - Fabrika vode Jazak

Propust na putu R-103 - Fabrika vode Jazak

Posteljica puta

Parkirana mehanizacija

Ruma, Orlovićeva ulica

Postavljanje behatona

Uređenje saobraćajnica

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Uređenje prilaznih saobraćajnica

horizontalne i vertikalne signalizacije

parkinga i prilaza godine 2004. i 2005.

oko Beogradske Arene

      Poslovno-trgovinski centar, projektovan i izveden od strane A.D. "Sremput"-a