AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

Licence:

za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstvo odnosno autonomna pokrajna i to:

I131G2 - radovi na saobraćajnicama na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve 

I132G1 - građevikske konstrukcije na putnim objektima (mostovi i tuneli) na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve 

za izradu projekata za koju dozvolu izdaje opština:

1122000 - projekti građevinskih konstrukcija

1123000 - građevinski projekti za objekte niskogradnje

1126000 - projekti organizacije i tehnologije građenja

1141000 - projekti termotehničkih instalacija

1143000 - projekti gasnih instalacija

Svi diplomirani građevinski i mašinski inženjeri poseduju lične licence za odgovorne izviđače radova i za odgovorne projektante iz odgovarajućih oblasti.