AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

 

Delatnosti:

 

Izgradnja saobraćajnica, aerodrumskih pista i sporskih terena

Izgradnja hidrograđevinskih objekata

Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove

Vađenje šljunka i peska

Proizvodnja gotove betonske smeše

Proizvodnja gotovih proizvoda od betona, cementa i gipsa

Opravka i održavanje drumskih motornih vozila

Prevoz putnika, robe i druge usluge u drumskom saobraćaju

Postavljanje cevnih instalacija

Prostorno planiranje

Projektovanje građevinskih i drugih objekata

Uklanjanje snega i leda na autoputevima, aerodrumskim pistama, uključujući i posipanje soli i peska

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Inžinjering (organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih privrednih i drugih objekata)

Iznajmljivanje opreme i mašina za građevinarstvo

Trgovina na veliko i malo

 

Akcionarsko društvo je registrovano i za izvođenje radova u inostranstvu.