AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

        Služba za  automatsku obradu podataka (AOP) i informacione sisteme je oformljena 1989. godine. Tada je nabavljen prvi ISKRA DELTA 700 računar sa 4 karakter terminala i štampačem i krenulo se sa razvojem aplikacija za računovodstvo koristeći programski jezik COBOL. Tokom narednih godina se ova služba modernizovala nabavkom  nove opreme i softvera.

 

        Danas AD Sremput koristi savremeni ERP koji objedinjuje sve poslovne procese.

Sistemski i aplikativni softver je kompletno licenciran kao i svi dodatni programi koji se koriste u raznim službama.

 

Od  hardvera  preduzeće poseduje:

·             1 server

·           28 računara pri čemu je  svaki podržan uređajem za besprekidno  napajanje  (UPS)

·             2 kolor ink jet A3 format štampača, 15 laserskih štampača i 2 matrična štampača

              3 multifunkcionalna uređaja (štampač-skener-kopir)

·             3 skenera

·             Ploter HP 500

 

 

 

Kontakt:     asfalt@mts.rs