AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

Služba za  automatsku obradu podataka (AOP) i informacione sisteme je oformljena 1989. godine. Tada je nabavljen prvi ISKRA DELTA 700 računar sa 4 karakter terminala i štampačem i krenulo se sa razvojem aplikacija za računovodstvo koristeći programski jezik COBOL. Tokom narednih godina se ova služba modernizovala nabavkom  nove opreme i softvera.

Danas su u ovoj službi zaposleni jedan diplomirani matetmatičar - smer informatika i jedan  ekonomista.

Deo aplikativnog softvera je izrađen u ovoj službi i to od početne faze projektovanja i planiranja do kodiranja, testiranja i primene. Održavanje aplikativnog softvera je takođe obaveza službe za AOP i informacione sisteme.

Sistemski softver je kompletno licenciran kao i svi dodatni programi koji se koriste u raznim službama.

 

Od  hardvera  preduzeće poseduje:

·             dva server računara i jedan backup server

·            28 računara pri čemu je  svaki podržan uređajem za besprekidno  napajanje  (UPS)

·             9 matričnih, 2 kolor ink jet i 7 laserskih štampača

·             skener

·             Ploter HP 500

Najveći broj računara je umrežen UTP kablom.

 

Kontakt:         sremput@ptt.rs      

                                                             asfalt@open.telekom.rs