AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

Šestomesečni planovi poslovanja:

Šestomesečni plan poslovanja za 2011. godinu II polugodište

Šestomesečni plan poslovanja za 2011. godinu I polugodište 

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2010. godinu II polugodište   

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2010. godinu I polugodište

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2009. godinu II polugodište 

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2009. godinu I polugodište                   

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2008. godinu II polugodište

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2008. godinu I polugodište

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2007. godinu II polugodište

                    Šestomesečni plan poslovanja za 2007. godinu I polugodište

Finansijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2016. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2015. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                      Finansijski izveštaj za 2015. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2014. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2014. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2014. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2014. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2013. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2013. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2012. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2011. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                     Finansijski izveštaj za 2011. godinu sa napomenama i izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2010. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                    Izveštaj nezavisnog revizora akcionarima

                   Finansijski izveštaj za 2010. godinu

                    Napomene uz finansijski izveštaj za 2010. godinu

                    Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu

                    Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu 

Finansijski izveštaji za 2009. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                    Izveštaj nezavisnog revizora akcionarima

                    Finansijski izveštaj za 2009. godinu

                    Napomene uz finansijski izveštaj za 2009. godinu

                    Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu

                    Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu   

Finansijski izveštaji za 2008. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                    Izveštaj nezavisnog revizora akcionarima

                    Finansijski izveštaj za 2008. godinu

                    Napomene uz finansijski izveštaj za 2008. godinu

                    Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu

                    Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu             

Finansijski izveštaji za 2007. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                    Izveštaj nezavisnog revizora akcionarima

                    Finansijski izveštaj i napomene uz finansijski izveštaj za 2007. godinu

                    Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu

                    Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. godinu                 

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i izveštaj nezavisnog revizora:

                    Izveštaj nezavisnog revizora akcionarima

                    Izvod iz finansijskog izveštaja 2006.godine

                    Napomene uz finansijske izveštaje za 2006. godinu

                    Bilans stanja, bilans uspeha, tokovi gotovine, promene na kapitalu,statistički aneks-usvojeni korigovani

Finansijski izveštaji za 2005. godinu izveštaj nezavisnog revizora:

Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans za 2005 godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2005 godinu